Fremtidens byggebranche

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Byggebranchen står overfor en omstilling, med forskellige nye krav. Håndværkerne bliver i fremtiden mødt af en ny type efterspørgsel, og forventning om at håndværkerne kan rådgive og bygge med nye (gamle) og grønne materialer. Derfor skal faglærerne kunne undervise i at drive fremtidens grønne forretninger. Udover at kunne rådgive kunderne vil håndværkerne i fremtiden skulle dokumentere en grøn forretning, det gælder f.eks. ESG rapportering som vil blive nødvendig for dem for at kunne opnå gode lånemuligheder og forsikringer. Modulet vil indeholde en case fra en håndværksvirksomhed som er lykkedes med den grønne omstilling og forretningsmodel.

Course Content

1 | Klimaaftryk og Co2 påvirkning- hvorfor er det vigtigt at omstille branchen?
Det er essentielt at håndværkerne forstår det økosystem der bygges i nu, og i fremtiden. For at sikre at dette videreformidles skal faglærerne være klædt godt på, til dels selv at forstå den påvirkning byggeri har på klimaet, og den forskel det kan gøre at omstille. De nye generationer kommer til at forvente dette af deres undervisning og derfor er det essentielt at starte forløbet med netop denne viden.

2 | Fremtidens byggebranche
Byggebranchen står overfor en omstilling, med forskellige nye krav. Håndværkerne bliver i fremtiden mødt af en ny type efterspørgsel, og forventning om at håndværkerne kan rådgive og bygge med nye (gamle) og grønne materialer. Det er ikke længere nok at bæredygtighed er et enkelt kursus eller valgfrit sideforløb på erhvervsskolerne.

3a | Materialevalg – Træfagene
Tømrerfagene: Som beskrevet i modul 1 er det vigtigt at der undervises i brugen af alternative materialer end de konventionelle. Materialevalget er en vigtig driver for omstillingen og ved at arbejde mere med genbrug, genanvendelse og biobaserede materialer, kan man udlede meget mindre co2 end tilfældet er i dag.

3b | Materialevalg – Murerfagene
Modulet sætter fokus på de mere bæredygtige materialer der findes til mursten, mørtel og beton. For murerne skal der sættes fokus på at bruge lerpuds, kalkmørtel, jordsten og brugte mursten. Også materialer som hempcrete er vigtige at fremhæve. Fælles for disse materialer er, at murerne skal kende til egenskaber, kombinationer med andre materialer, anvendelsesområder og vigtige forskelle.

4 | Gamle byggemetoder i en ny tid
Ved at se på de ældre byggemetoder, kan vi se fremtidens bæredygtige byggeri. Dette gælder både i valget af materialer og i udførslen. Bedre byggeri er holdbart og står i mange år – derfor skal vi have fokus på de gamle byggemetoder og materialernes samspil skal mere i fokus igen. De ældre byggemetoder er ikke glemt fordi de ikke virkede, men mere fordi vi 1950’erne pludselig begyndte at bygge alt i beton og stål fordi det skulle gå stærkt med at få bygget mange boliger på kort tid. Den historiske udvikling for betonbyggeri er vigtig at få med i fortællingen. Modulet ser på hvordan de gamle byggemetoder kan bruges i en ny tid, hvor der blandt andet stilles højere krav til byggeriet.

5 | LCA, dokumentation og Bygningsreglement
Fra 1. januar 2023 indføres der en række klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte udledningen af CO2 og andre drivhusgasser fra byggeri. Det betyder bl.a., at der for nye byggerier fremadrettet skal laves en klimaberegning for bygningens klimapåvirkning (populært kaldet en ”LCA-beregning”). De nye regler ændres igen i 2025. Her vil der gælde en grænseværdi for alt nybyggeri, der er omfattet af energirammen, uanset størrelse. De faktiske grænseværdier fra 2025 og frem er foreløbigt vejledende og endnu ikke politisk besluttet men der er meget dialog om hvad man skal forventes sig, herunder fokus på byggepladsen. Der er en generel forvirring i branchen om, hvad man må / hvad man ikke må, hvornår det er den enkelte håndværkers ansvar og hvilke regler der gælder og hvad der skal dokumenteres.

6 | Byggeplads – affaldssortering materialer til genbrug
Et af de helt afgørende aspekter af vores klimakrise er, at vi trækker alt for mange ressourcer ud af vores planet. Vi har fået for vane, at design og tilrettelægge vores byggerier ud fra, at alt er muligt og at vi kan købe alverdens materialer. Derfor er en vigtig del af omstillingen for håndværkerne, at vi skal blive bedre til at bruge de byggematerialer og ressourcer, der allerede er udledt og produceret en gang. Og skal vi blive bedre til at genanvende og genbruge materialer i stor skala, så er vi tvunget til at ændre tilgang, mindset, og forstå, hvilke potentialer, der ligger i at bygge med omtanke for ressourcer og mængder. Der findes allerede gode eksempler på projekter, platforme, byggemarkeder, hvor genanvendelse og genbrug er det helt centrale. Ved at synliggøre, at det kan lade sig gøre for andre, mindsker man risiko og usikkerhed for de håndværkere, som ikke helt er kommet i gang med at agere sådan.

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet