15. January 2024 malene

Nyt undervisningsmateriale skal styrke studerende i at genbruge

Studerende på nordiske erhvervsskoler bliver styrket i at bygge brugt med det nye undervisningsmateriale Skills4Reuse. På den måde løftes byggebranchens kompetencer til at anvende genbrugte byggematerialer gennem kompetenceopbygning af den næste generation af håndværkere.

I byggebranchen er der efterspørgsel på kompetencer til at understøtte den grønne omstilling og tackle den stigende ressourcemangel. Derfor har programmet Nordic Sustainable Construction igangsat projektet ’Kompetencer til genbrug i byggeriet’.

Formålet med projektet er at ruste byggebranchen til den grønne omstilling ved at øge branchens kompetencer til at genbruge byggematerialer og bruge eksisterende ressourcer bedst muligt. Det vil ske igennem undervisningsmaterialer til lærere, som underviser på nordiske erhvervsskoler. Undervisningsforløbet hedder Skills4Reuse og kommer til at ligge frit tilgængeligt på alle nordiske sprog og engelsk i foråret 2024.

 

Undervisningsmaterialer i genbrug på vej

”Vi vil booste genbrug i byggeriet. En af håndtagene til det er ved at udvikle kompetencer og viden til at arbejde med genbrugte byggematerialer til den næste generation,” fortæller Helle Redder Momsen, sekretariatsleder for Nordic Sustainable Construction.

Undervisningsmaterialet vil bestå af to dele. Først et introducerende forløb om centrale begreber inden for bæredygtighed i byggeri; cirkulær økonomi, design for adskillelse, genbrug vs. genanvendelse og selektiv nedrivning.

Dernæst et todelt forløb henvendt til henholdsvis tømrer/snedker- og mureruddannelser. I disse forløb får de studerende en dybere forståelse for genbrug af træ og tegl. Undervisningen indeholder både viden om byggematerialernes egenskaber og praktiske øvelser, der forbereder de studerende på at anvende genbrugsmaterialer direkte på byggepladserne.

Skills4Reuse kommer til at inkludere videoer, quizzer, klassedebatter, praktiske byggeøvelser, fakta og læsestof. Undervisningsmaterialet suppleres med detaljerede guides til underviserne. Materialet bliver frit tilgængeligt, så andre også kan benytte materialet.

 

Baggrund

Projektet ’Kompetencer til genbrug i byggeriet’ blev vundet af Norion Consult og Videncenter for Håndværk og Bæredygtighed i foråret 2023.

Projektet har i den første fase klarlagt, hvilke lovgivningsmæssige barrierer og muligheder, der er for øget genbrug i de nordiske lande. Resultaterne af undersøgelsen er beskrevet i en rapport. Samtidig er alt eksisterende undervisningsmateriale om genbrug af byggematerialer på de nordiske erhvervsuddannelser blevet undersøgt og samlet i en oversigt.

Læs mere om Nordic Sustainable Construction her.

Du kan møde Nordic Sustainable Construction på HÅNDVÆRK på stand 101. Kom forbi standen og scan en QR kode, så kan du skrive dig op til at få besked, når materialet bliver lanceret.

Derudover holder Nordic Sustainable Construction et oplæg på HÅNDVÆRK den 24. januar kl. 14. 30.

 

Sponsoreret indhold i samarbejde med Nordic Sustainable Construction.