Udstiller på HÅNDVÆRK 2024

Er du udstiller og har et spørgsmål til din stand på HÅNDVÆRK? Her kan du finde svar på dine spørgsmål om opbygningsdagen, og hvad du skal være opmærksom på før, under og efter afholdelsen. Teamet sender e-mails med vigtige informationer og deadlines inden afholdelsen, men hvis du har tvivl og spørgsmål inden da, så kontakt os endelig. HÅNDVÆRK forbeholder sig retten til at ændre i manualen.

DIN STAND

Til standen er jf. standkontrakten indeholdt:

 

Off-white standvægge i 2,5 m høj mod nabostande.
Standvægge bygges op i fag af 1m bred og 2,50m høj og samles med alu-lister.
Åbne sider varierer alt efter, hvor standen er placeret. Dette oplyses særskilt til den enkelte udstiller.
.
OBS: Ø-stande har ingen vægge, og der sættes ikke bagvæg på stande, der er placeret op ad bygningens væg.
Udstillere må naturligvis gerne selv købe væg via Lokomotivværkstedets webshop.
Grunden til, at HÅNDVÆRK ikke sætter bagvæg på disse placeringer, er dels for at bevare udtrykket i hallen, og dels for ikke at skærme af for lyset fra de gamle, store vinduer.

 

Lys – generel belysning – spots i rig i hallen

 

1 strømstik – til alment brug (mobil opladning, PC, TV). Skal man bruge mere strøm skal det tilkøbes via lokomotivværkstedets webshop.
Der kommer elektricitetstillæg ved forbrug over alment brug ved fx power tools eller andre strømkrævende installationer.
Er du i tvivl om dine værktøjer kræver mere strøm end angivet, så spørg gerne og så kan vi finde ud af det.

 

WiFi

 

APP til indsamling af besøgendes kontaktdata på jeres stand

 

Sikkerhedsudstyr på HÅNDVÆRK

Hvis I har byggeaktivitet på jeres stand, anbefaler vi, at I medbringer sikkerhedssko og arbejdstøj, som de besøgende kan låne ved deltagelse i aktiviteten.

Det er også en god ide at have en førstehjælpskasse med. Røde Kors samaritterassistance vil også være til stede på hele arrangementet.

TEKNISK TEGNING LOKOMOTIVVÆRKSTEDET

Her finder du teknisk tegning over Lokomotivværkstedet: www.lvcph.dk/plantegninger

 

Størrelser på de forskellige porte:

 

Port 1
Bredde: 4,6 meter
Højde: 3,8 meter

 

Port 2
Bredde: 3,6 meter
Højde: 4,1 meter

 

Port 4
Bredde: 4,4 meter
Højde: 4,7 meter

BANNER OG BYGGEHØJDE

Der er en byggehøjde på max 3 m, dette gælder også ophæng og banner.

 

Lokomotivværkstedets tekniske afdeling hjælper gerne med forskellige ophængningssystemer.

 

Det er ikke tilladt at beskadige Lokomotivværkstedets gulve, vægge, tagkonstruktion og materiel med skruer, bor, søm eller på nogen anden måde.

 

Opbygnings- og udstillingsmateriale skal holdes inden for standarealet under udstillingen – dette af hensyn til udstillingen som helhed, udstillingens flow, rengøring, flugtveje etc.
Der må ikke sættes logoer ind imod nabostande, som kan skabe forvirring for de besøgende.

 

Til opklæbning kan benyttes TESA Tape eller power strips.
Standvæggene skal efter endt udstilling fremstå som ved start. Ønsker man at montere særlige ting, f.eks. folie, TV, tungere udstyr mm. på standvæggene, så kontakt Lokomotivværkstedet.

BRANDGODKENDELSE OG REGLEMENT

For stande, der bygger tag eller overdækkede stande, skal dette godkendes på forhånd.

 

Det er ikke tilladt at lave overdækninger, der er større end 6 m2 i Lokomotivværkstedet.

 

Det er et krav for alle overdækninger, at mindst en af siderne er åbne ud mod salen, så røgen ikke kan samle sig.

 

En overdækning på over 6 m2 kræver selvfølgelig også en brandslukker, som kan lejes hos Lokomotivværkstedet, hvis man ikke selv medbringer den.

 

Man må ikke have åben ild eller lave røgudvikling. Da disse ting vil sætte brandalarmen i gang, hvilket gør at Lokomotivværkstedet skal tømmes og brandvæsnet tilkaldes, det koster 7.500 kr.

 

ALLE stande, der har træ eller andet brændbart materiale på standen, skal have en brandslukker. Dette kan udstiller enten selv tage med eller leje hos Lokomotivværkstedet.

RENGØRING

Under eventet forestår Lokomotivværkstedet rengøring af fællesarealer. Udstiller hæfter for rengøring af fællesareal såfremt denne / dennes ansatte / dennes håndværkere efterlader fællesarealerne med affald. Her tales om træspåner/søm/pap m.m. fra udstillerens stand.
Udstillere er selv ansvarlige for rengøring af stande, podier, montre etc.

FORSIKRING

Det påhviler den enkelte udstiller at forsikre de effekter, der udstilles på standen, samt dækning af eventuelle skader, som produkter, personer eller udstillingseffekter forvoldt mod tredjemand, f.eks. publikum, mens denne opholder sig på eller ved udstillerens stand. Se evt. reglement for alle regler.

INDRYKNINGS- OG UDRYKNINGSTIDER

Indrykning:
Åbningstider på indrykningsdagene for alle udstillere er:
22. januar kl. 12.00 – 18.00
23. januar kl. 08.00 – 20.00

 

Udrykning:
Alle udstillere har udrykning
25. januar 16.30 – 22.00
26. januar 8.00 – 12.00

 

OBS: Nedbrydning af stande må tidligst påbegyndes efter udstillingens afslutning dag 2 kl. 16.30. Udstillere, der påbegynder nedbrydning inden dette klokkeslæt, bliver pålagt et gebyr på kr. 5.000,- ekskl. moms.

 

Den 26. januar kl. 12.00 skal Lokomotivværkstedet være tømt. Det betyder, at eventuelle fragtmænd, som udstiller booker til at afhente standinventar, OGSÅ skal have afhentet varerne senest den 26. januar kl. 12.00.

LEVERING AF VARER PÅ INDRYKNINGDAGEN

Får I tilsendt varer eller udstillingsmateriale med en fragtmand, kan det kun modtages på opbygningsdagene. Der skal stå firmanavn og standens nummer på fragtpapirerne. Fragtmanden skal på forhånd have et tlf.nr. til jer, således at I kan kontaktes, når fragtmanden ankommer og har sat jeres varer inde midt på jeres stand. Det er vigtigt, at I har fået besked på, at varerne er læsset korrekt af, således at vi undgår paller/materiale rundt i gangene og foran porte – dette skal ske, inden fragtmanden forlader området. Jeres materialer må på ingen måde læsses af ved en tilfældig dør/port, de SKAL placeres inde på standen. Ellers risikerer vi både at jeres varer kan blive væk, og vi kan nemt komme til at blokere nødudgange.

 

HÅNDVÆRK og Lokomotivværkstedet fralægger sig ansvar i forbindelse med leverede varer og har desuden ikke mulighed for på vegne af udstilleren at betale fragtmanden for leverance. Derfor skal godset leveres fragtfrit. Varer, som bliver leveret til udstiller i forbindelse med udstillingen, og som Lokomotivværkstedet har kvitteret for, er på eget ansvar.

 

ADRESSEN PÅ LOKOMOTIVVÆRKSTEDET
Lokomotivværkstedet OBV 037
Otto Busses Vej 5A
2450 København SV

TOMGODS

Det er muligt at tilkøbe tomgods gennem Lokomotivværkstedets udstillerportal.

AFFALD

Ved Lokomotivværkstedets bagindgang findes affaldscontainere. Til lettere affald, plastkopper, servietter etc. er der rundt om i hallen opstillet affaldsspande.

LEJE AF TRUCK

Hvis I har brug for truck og/eller lift til at transportere jeres udstillingsmateriel fra Lokomotivværkstedet indgang og ind på jeres stand og til tomgodsopbevaring etc., skal disse bookes og aftales nærmere direkte hos Lokomotivværkstedet.

 

Transport i Lokomotivværkstedet
På grund af Lokomotivværkstedets særlige gulvkonstruktion kan der ikke benyttes andre køretøjer i Lokomotivværkstedet end dem, der udlånes eller godkendes af teknisk afdeling. Det gælder f.eks. lifte, palleløftere, rullevogne og trucks.

UDDELING AF MAD OG DRIKKEVARER PÅ STANDEN

I forhold til, hvad man må have med på messen, så er der grænser for, hvad man må dele ud på standen af drikkevarer, kaffe og mad. Man må gerne have smagsprøver eller mindre serveringer med – men altså ikke store udskænkninger, grundet HÅNDVÆRKS egne caféområder.

ÅBNINGSTIDER FOR BESØGENDE PÅ HÅNDVÆRK

Åbningstider for besøgende:

 

24. januar 09.00 – 18.00
25. januar 09.00 – 16.30

På disse dage kan udstillere komme fra 07.30 og senest stå klar på standen ved åbningstid.

 

Garderobe
Det er gratis at benytte den bemandede garderobe i Lokomotivværkstedet.

PARKERINGSFORHOLD

BIL – Parkering ved Lokomotivværkstedet

Ved Lokomotivværkstedet findes der et begrænset antal parkeringspladser mod betaling.

APCOA Parkeringsplads – 400 pladser

 

Vi anbefaler at udstillerne parkerer andre steder, se mulighederne her:

 

1,2 km fra Lokomotivværkstedet:
Registrer dig i Fisketorvets fordelsklub og få 4 timers gratis parkering – 2.000 pl.
Kalvebod Brygge 59, 1560 København.

 

1,3 km fra Lokomotivværkstedet:
APCOA Parkeringsplads – 200 pladser
Vasbygade 26, 2450 København SV.

 

1,6 km fra Lokomotivværkstedet:
Q-Park Scandic kødbyen – 150 pladser
Skelbækfade 3, 1717 København V.

 

1,7 km fra Lokomotivværkstedet:
Humletorvet P-Kælder – 352 pl.
Bohrsgade 8, 1799 København V.

 

TOG – Stop ved Dybbølsbro St. eller Enghave Plads St.

Nærmeste S-tog stopper ved Dybbølsbro Station, som ligger ca. 1,4 km fra Lokomotivværkstedet.

Nærmeste metrostation er Enghave Plads St., ca. 1,8 km fra Lokomotivværkstedet.

 

BUS – Stop ved Otto Busses Vej eller Enghavevej

Nærmeste busstoppested er “Otto Busses Vej (Vasbygade)” eller “Bavnehøjhallen (Enghavevej)”, hvorfra der er ca. 700 m. til Lokomotivværkstedet.

UDSTILLERREGISTRERING

Husk at registrere alt personale, der er på standen på afholdelsesdagene. Klik her for at registrere jer. Ved registrering sendes der en bekræftelse til den oplyste e-mailadresse. I denne e-mail er et link, hvor man kan klikke sig ind på sin adgangsbillet. Man kan kun tilmelde én person per e-mailadresse.
Husk at medbringe adgangsbilletten på smartphone eller alternativt printet på papir, da den skal registreres ved indgangen.

 

Standpersonale skal synligt bære et udstillerkort udfyldt med firma- og personnavn under hele afholdelsen.
Bemærk: Kun personale, der skal arbejde på standen, kan få et udstillerkort, og dette ikke må overdrages til anden part. Der kræves ikke udstillerkort til håndværkere, der skal arbejde på standene i forbindelse med opbygning og nedtagning.

KONTAKT DE INTERESSEREDE

Som udstiller får man en EventBuizz app til scanning af potentielle kunder. Den virker som en ekstra hånd til at modtage kontaktinformationer. Kontaktdata udveksles, når udstiller scanner den besøgendes visitkort forbi app’en og underskriver online.

 

Efter afholdelse vil alle leads kunne sendes via app’en som excel-fil til login-mailen. Her vil man kunne se data, noter og underskrift fra de besøgende

MARKEDSFØRING

Markedsføring af din udstilling

HÅNDVÆRK har en række samarbejder med/aktiviteter hos udvalgte medier, der retter sig mod den målgruppe, som vi også gerne vil have besøg af på afholdelsen. Disse medier sørger for løbende at bringe fokus på HÅNDVÆRK bl.a. i form af annoncer og nyheder på web og i nyhedsbreve i perioden op til afholdelsen, og er væsentlige medspillere, når det kommer til at nå ud i alle hjørner i branchen.

Vores fagmedier tilbyder HÅNDVÆRKs udstillere og partnere at deltage på deres platforme, og i det format, som det enkelte fagmedie er stærkest i at nå ud til målgruppen på. HÅNDVÆRK vil løbende holde udstillere informeret om, hvem vi har samarbejde med/aktivitet hos. Deltagelse i annoncering på fagmediernes platforme vil give den fordel, at man er sat i den korrekte kontekst ift HÅNDVÆRK.

 

Du kan læse mere om de medier, som HÅNDVÆRK samarbejder med her

 

Vi opfordrer også til, at du på jeres egne platforme og kanaler fortæller jeres netværk om jeres deltagelse på HÅNDVÆRK.
På dette link kan du downloade grafik og content mv. til dette: Bannermateriale

KONTAKTPERSONER

Lokomotivværkstedet

Julia Nygren

haandvaerk@lvcph.dk

 

HÅNDVÆRK

Maria Jarl
Sales & Relation Manager
mj@buildinggreen.eu
Tlf.: +45 2249 0501

 

Henriette Engel
Sales & Relation Manager
he@buildinggreen.eu
Tlf: + 2211 7015

 

Rikke Skovhaug
Senior Operational Coordinator
rs@buildinggreen.eu
Tlf: +45 4195 1430

DE BESØGENDES DATA

Jf. persondataforordningen har HÅNDVÆRK nu følgende retningslinjer for deltagernes registrering til eventen:
Når man tilmelder sig HÅNDVÆRK, accepterer man, at HÅNDVÆRK registrerer og gemmer de indtastede kontaktoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. I indgangen til HÅNDVÆRK får man udleveret et navneskilt med en QR kode, der indeholder de indtastede kontaktinformationer, man har afgivet ved tilmeldingen til HÅNDVÆRK.

 

Dette giver den tilmeldte mulighed for at dele sine kontaktoplysninger med udstillerne ved at scanne navneskiltet på de enkelte stande. Når man lader sit adgangskort scanne, giver man herved samtykke til, at udstilleren efter afholdelsen af HÅNDVÆRK kan tage kontakt pr. e-mail med markedsføring og information om sine produkter.

 

Samtykket kan altid tilbagekaldes, og ønsker man ikke at modtage markedsføring fra udstilleren, skal man blot undlade at scanne navneskiltet på standene, eller efterfølgende kontakte den pågældende udstiller direkte. Registrer al standpersonale inden afholdelse for adgang til eventen samt indsamling af leads.

UDSTILLERREGLEMENT

1. Deltagerne er forpligtet til at bruge hallen, herunder egen stand, i overensstemmelse med arrangementets formål. Lokomotivværkstedet er berettiget til at afvise eller bortvise en deltager, såfremt denne ikke overholder ovennævnte.

 

2. Opbygnings- og udstillingsmateriale skal holdes inden for standarealet under udstillingen – dette af hensyn til udstillingen som helhed, udstillingens flow, rengøring, flugtveje etc.

 

3. Skiltning og annoncering, såvel inde i hallen som uden på, må kun finde sted efter Lokomotivværkstedet godkendelse. Dette gælder ikke reklame for eget firma på standen.

 

4. Ønsker en deltager at forandre de faste installationer i hallen, skal dette i god tid meddeles Lokomotivværkstedet tekniske afdeling. Installationer må kun ændres af en af Lokomotivværkstedet godkendt autoriseret installatør. Installatøren er ansvarlig for arbejdets forsvarlige udførelse og skal melde det færdige arbejde til de kommunale værker.

 

5. Deltagerne må ikke opstille eller anvende andet højttaleranlæg end det eksisterende uden arrangørens og Lokomotivværkstedet godkendelse. Det påhviler den enkelte deltager at søge de fornødne tilladelser til at spille beskyttet musik hos Koda & Gramex.

 

6. Forevisning af film (i særligt filmlokale) må kun ske med arrangørens og Lokomotivværkstedets godkendelse, ligesom eventuelle myndighedstilladelser skal indhentes af filmforeviseren.

 

7. Deltagerne er pligtige til at overholde alle myndigheds forskrifter, herunder brandvæsenets og politiets.

 

8. Deltagerne er pligtige til at overholde Arbejdstilsynets regler, som der kan læses mere om i Arbejdstilsynets bekendtgørelser og regelsæt. Se www.at.dk

 

9. Nødudgangene skal holdes passable i den bredde og i det antal, som brandvæsenet i hvert enkelt tilfælde foreskriver, ligesom hallens døre, vinduer og elevator-porte ikke må blokeres.

 

10. Hallens gulv må ikke belastes stærkere end konstruktionen tillader, og der må ikke køres med tunge køretøjer, herunder lastvogne. Blokvogne, der anvendes ved transport af svære maskiner og lignende, skal køre på udlagte planker. Eventuelle skader i forbindelse med en sådan transport betales af deltageren.

 

11. Det er ikke tilladt at påsætte søm, skruer og lignende i gulve, vægge, lofter, søjler, trapper m.v. – dette gælder også opbyggede standvægge. Enhver skade, der påføres hallen, repareres for deltagerens regning.

 

12. Lokomotivværkstedet fralægger sig ethvert ansvar for bortkomst eller beskadigelse, herunder brand- og vandskade og beskadigelse af materiel, dekorationer, udstillede genstande og lignende – uanset hvem dette måtte tilhøre. Al person- og tingsskade, der måtte overgå deltagerne eller besøgende, er Lokomotivværkstedet uvedkommende. Disse bestemmelser gælder dog ikke, hvis skaden kan tilregnes Forums ledelse eller personale som forsætlig eller groft uagtsomt.

 

13. Reklamationer på leverancer, der bliver leveret gennem Lokomotivværkstedet, skal afgives skriftligt, inden udstillingen lukker.

 

14. Der må ikke benyttes anden tape til pålægning af tæpper end TESA tæppetape nr. 4964.

 

15. For at begrænse risikoen for tyveri anbefaler vi, at løse og værdifulde genstande nedpakkes og fjernes fra standen, når denne er ubemandet, samt når udstillingen lukker. Vi gør opmærksom på, at Forum ikke påtager sig noget ansvar for udstillernes ejendom.